W dniach od 16 do 18 czerwca w 8-3 Hufcu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się egzaminy klas ósmych. Składały się one z trzech bloków tematycznych, które były rozwiązywane w trzech dniach.

W dniach 16-18 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Namysłowie rozpoczęły się  egzaminy ósmoklasisty oraz egzaminy praktyczne. Uczniowie, którzy po raz pierwszy przystąpili do tego egzaminu byli bardzo przejęci i zdenerwowani.

W dniach 16 i  17 czerwca 2020 r. w Hufcu Pracy w Opolu odbyły się spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami klas ósmych, dla których powstały diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych.

Dziś – 16 czerwca - po wielu dniach ciszy i pustych korytarzy, można było w Hufcu zauważyć uśmiechnięte buzie uczestników, którzy przyjechali na egzamin ósmoklasisty. Jak co roku egzamin ten to dla młodych ludzi ważne wydarzenie.

Klub Aktywnych działający przy HP w Opolu od kilku lat współpracuje z różnymi partnerami w mieście Opolu. W bieżącym roku szkolnym przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży Hufca został uczestnik opolskiego hufca Krystian Mędrek, który w listopadzie uczestniczył w ogólnopolskim spotkaniu kapituły młodzieży, na którym poruszano różne pomysły inicjatywy.