17 czerwca br. uczestnicy Hufca Pracy w Opolu spotkali się, żeby dyskutować o sztuce i analizować dzieła wielkich malarzy, takich jak: Mikołaj Ciurlionis, Ferdynard Ruszczyc, Anna Krepsztul i innych, których twórczość jest bezpośrednio utożsamiana z Polską i Litwą. Jest to ściśle związane z tym, że młodzież uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, sfinansowanym ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Za nami dopiero połowa trójstronnego spotkania młodzieży w Oleśnie dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, a tyle już się wydarzyło.

W dniu 15.06.2019r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery Olesno wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP uczestniczyli w "OK Food Festival" w Oleśnie.

14 czerwca 2019 r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP podczas uroczystego zakończenie roku szkoleniowego 2018/2019 Pan Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant w Opolu wraz z Panem Łukaszem Kubicą –Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Panią Ewą Zajączkowską – Kierownikiem Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP wręczyli statuetki, dyplomy i upominki dla wyróżniających się uczestników z wszystkich jednostek organizacyjnych. Na uroczyste zakończenie roku wraz z wyróżnionymi uczestnikami przybyli Komendanci jednostek oraz wychowawcy. Uczestnicy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach: Absolwent Roku 2019, Uczestnik Roku 2019 oraz Finaliści oraz Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP.

Po długim okresie przygotowań nadszedł wreszcie czas spotkania. Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie 13.06.2019r. przyjechali uczestnicy trójstronnej wymiany młodzieży pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, zorganizowanej przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w partnerstwie ze Specjalną Szkołą Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z Arnsberga (Niemcy) oraz Szkołą Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Kosowa (Ukraina), dofinansowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.