Osoby do 25 roku życia stanowią prawie 20% wszystkich biernych zawodowo i charakteryzują się przede wszystkim najniższym poziomem wykształcenia, ponieważ ponad 65% z nich legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym i niższym. Brak odpowiednich kwalifikacji lub ich niedopasowanie do aktualnych wymogów zmieniającego się rynku pracy powiązane z brakiem doświadczenia zawodowego stawia młodzież w niekorzystnej sytuacji w wyścigu po pracę. Niezwykle ważnym jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie tej grupie wiekowej wejście na rynek pracy, co pozwoli na uniknięcie wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem aktywności zawodowej. Jednym z elementów mogących doprowadzić do zmiany sytuacji osób do 25 roku życia jest zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.

Dnia 25 lipca 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie zorganizowało giełdę pracy dla młodzieży poszukującej pracy, podczas której przedstawicielka Agencji Pracy Tymczasowej Randstad przedstawiła interesującą ofertę pracy w firmie produkcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej. Podczas spotkania uczestnicy poznali warunki zatrudnienia, proponowane wynagrodzenie oraz dowiedzieli się, że firma gwarantuje bezpłatny dojazd do miejsca pracy.

Wraz z nadejściem wakacji, jak każdego roku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie realizuje zatrudnienie w ramach Akcji Lato 2018. Od początku lipca do dnia dzisiejszego odbyło się już sześć giełd pracy, w trakcie których rekrutowani byli pracownicy do fabryk w Nysie, Biskupicach Podgórnych, Skarbimierzu oraz wrocławskich Bielanach. Miło nam, z pozycji instytucji poszukującej zatrudnienia dla osób nieaktywnych zawodowo, obserwować zachodzące na rynku pracy zmiany, które zmierzają do poprawy sytuacji osób zatrudnianych.

Dnia 18.07.2018r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie na zaproszenie Przedszkola Integracyjnego, przeprowadził zajęcia dla dzieci. które miały na celu przybliżenie przedszkolakom pojęć z zakresu „świata zawodów”. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia profesji doradcy zawodowego, tzn. kim jest i czym się na co dzień zajmuje.

Dnia 18.07.2018r. została zorganizowana przez PPP Namysłów Wakacyjna Giełda Pracy w ramach Akcji Lato OHP, która miała na celu pomoc w znalezieniu pracowników na stanowisko operator maszyn, magazynier oraz pracownik produkcyjny w Skarbimierzu oraz Jelczu Laskowice. Spotkanie rozpoczęło się od opisania działalności PPP oraz MCK.