W dniu 05.09.2019r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie młodzież z polskiej grupy podsumowała trójstronne spotkanie pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, zrealizowane w czerwcu br. przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w partnerstwie z Kosowską Szkołą Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej (Ukraina) oraz Specjalną Szkołą Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z miasta Arnsberg (Niemcy), dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Tradycyjnie w pierwszych dniach września Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie zorganizował wycieczkę integracyjną w urokliwy zakątek Siedem Źródeł. Większość uczestników pozytywnie zareagowała na propozycję wyjścia, dzięki czemu frekwencja dopisała.

Nadszedł wrzesień, a wraz z nim uczestnicy Hufca Pracy powrócili do placówki, aby spotkać się z nauczycielami i rówieśnikami. O godzinie 9.00 uroczyście rozpoczęto nowy rok szkoleniowy.

02.09.2019 r. o godz. 9.30 w związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkoleniowego, Komendant Hufca oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 oficjalnie powitali uczestników. Następnie tradycyjnie wspólnie odśpiewano Hymn Polski.

W dniu 1.09.2019 r. przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Oleśnie uczestniczyli w Festynie Rodzinnym w Praszce.