1 kurs usamodzielnienia sie

Uczestnicy podczas warsztatów


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu zakończyły się warsztaty usamodzielnienia się prowadzone w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Podczas czterodniowych zajęć, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o tematy związane m.in. z budżetem domowym, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

2 kurs jezyka angielskiego

 Uczestnicy podczas zajęć 

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu, zakończyła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” - kurs języka angielskiego. Każdy z uczestników otrzymał do własnego użytku podręcznik, a całość szkolenia swoim programem obejmowała aż 80 godzin zajęć i zakończyła się egzaminem. Zajęcia prowadzone były przez Panią Ewę Drozd - Świtoń, która podczas kursu potrafiła stworzyć atmosferę przyjazną uczestnikom, tak aby każdy z nich mógł czuć się swobodnie. Dzięki temu osoby biorące udział w zajęciach szybko pozbyły się barier związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Przekładało się to również na wzorową frekwencję oraz dużą aktywność podczas kursu. Ukończenie kursu języka angielskiego z pewnością przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych uczestników na rynku pracy.

Patrycja Hyla
Dorota Wiewióra

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Uczestnicy Grupy Wychowawczej w Brzegu przygotowują się do Wojewódzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Nysie, który odbędzie się 8 maja br. Brzeskie uczestniczki zaprezentują układ taneczny, który został przez nie same ułożony. Dziewczęta poważnie podeszły do swojego zadania. W każdej wolnej chwili powtarzają swój taniec, aby dojść do perfekcji. Dziewczyny korzystając z wiosennych dni spotykają się na miejskim stadionie w Parku Wolności, by ćwiczyć na świeżym powietrzu. Nie brakuje podczas spotkań dobrego humoru i uśmiechu na twarzy. Dla naszych uczestniczek jest to nowa forma sprawdzenia się jako zespół taneczny. Wspólne spotkania traktują jako zabawę, dzięki której mogą lepiej się poznać. Wyjazd na Festiwal będzie dla nich możliwością nawiązania wielu nowych kontaktów, poprzez które będą mogły wymieniać się swoimi doświadczeniami.

 

W dniu 10.04.2018 r. w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza, odbyły się Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Wybieram lepsze”. Organizatorem tegorocznych Targów była Opolska Wojewódzka Komenda OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

10 kwietnia bieżącego roku młodzież z Klubu Aktywnych wyszła z inicjatywą uporządkowania hufcowego ogródka.