Podczas długich, zimowych wieczorów, każdy z nas odczuwa wyraźny spadek energii i chęci do jakiejkolwiek aktywności. Aby uchronić młodzież przed bezczynnością, wychowawcy w ŚHP w Namysłowie przygotowali dla uczestników szereg atrakcji, aby długie wieczory nie były nudne.

W dniu 21.02.2019r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie zorganizowano zajęcia dla uczestników na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Oczywistym jest, że młodzi ludzie zbyt dużo czasu spędzają w sieci, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby przekonać ich do alternatywnych, ciekawych form spędzania wolnego czasu.

Piłka siatkowa jest bardzo widowiskowym sportem, który przypadł do gustu młodzieży opolskiego hufca. Uczestnicy licznie wzięli udział w zajęciach koła sportowego, doskonaląc swój siatkarski warsztat.

20.02.2019 r. Aleksandra Albera oraz Daniela Kotula – pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Opolu na zaproszenie doradcy zawodowego – Pani Emilii Jończyk – Gorzelskiej, uczestniczyły w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Wydarzenie było skierowane dla uczniów klas III i IV, którzy w niedługim czasie będę zmuszeni podjąć ważne życiowe decyzje.

20 lutego w Hufcu Pracy w Nysie gościła bardzo ciekawa osoba – Pan Franciszek Nowicki, będący Prezesem Zarządu Okręgowego PCK w Nysie. Podczas spotkania z uczestnikami, przybliżył ideę honorowego oddawania krwi oraz zachęcał do osoby pełnoletnie do wstąpienia w szeregi honorowych krwiodawców.