W dniu 28.05.2019r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie odbyło się seminarium przygotowawczym w ramach projektu dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizowanego przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP wraz z partnerami: Specjalną Szkołą Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z miasta Arnsberg z Niemiec oraz Kosowską Szkołą Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Ukrainy. Trójstronne spotkanie młodzieży, które odbędzie się w dniach 13-20 czerwca 2019r. nosi nazwę „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. We wtorek, 28 maja, w ramach współpracy z Hufcem Pracy w Nysie, klasa 2 F wraz z wychowawcami: Panią Magdaleną Kruk- Cieślik i Martą Seniurą zmierzyła się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Technicznych z nieszablonowym podejściem do matematyki.

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyła się prelekcja, której tematem było przypomnienie oraz przybliżenie uczestnikom sylwetki Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Uczestnicy Grupy Wychowawczej w Brzegu wzięli udział w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych, które odbyły się na brzeskim stadionie. Zawody były organizowanych przez ZSB w Brzegu. Nasi uczestnicy podeszli do zawodów bardzo zmotywowani, zwłaszcza po zwycięstwach jakie odnieśli na Zawodach Lekkoatletycznych Młodzieży OHP w Opolu.

W ubiegłym tygodniu młodzież Hufca z Pracy Opola wzięła udział w zajęciach programu „Młody ratownik – ratuj życie”, dotyczących specjalistycznego ratownictwa chemiczno – ekologicznego w JRG nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Jest to jedna z dwóch jednostek o tej specjalizacji w województwie opolskim. Strażacy zaprezentowali specjalny samochód ratownictwa-chemicznego, który służy również do zwalczania zagrożeń ekologicznych.