Dnia 3 września uczestnicy Hufca Pracy w Opolu zgromadzili się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska ciepłym słowem powitała wszystkich zgromadzonych, młodzieży życząc wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, a kadrze pedagogicznej cierpliwości w pracy z młodzieżą i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji.

W dniu 2.09.2018r. przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery Olesno wspólnie ze Starostwem Powiatowym Olesno i Komendą Powiatową Policji Olesno uczestniczyli w Rodzinnym Festynie w Praszce.Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta w Praszce i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce. Festyn były okazją do promocji działalności Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Dnia 31 sierpnia 2018 roku w PPP Strzelce Opolskie odbyła się giełda pracy z agencją MEDCARE24 na stanowisko Opiekun osoby starszej. Oferowano 10 miejsc pracy. Przedstawiciel Pracodawcy - Pani Dominika Kubiak-Rotter, szczegółowo omówiła oczekiwania względem kandydatów oraz warunki pracy.

W dniu 29.08.2018 r. w ŚHP w Namysłowie odbyła się narada dla kadry opiekuńczo-wychowawczej z wszystkich jednostek OWK OHP. Podczas narady zostały przekazane najważniejsze wytyczne dotyczące nowego roku szkoleniowego 2018/2019 oraz zostały omówione wyniki rekrutacji. Jednak zasadniczym powodem narady było szkolenie pn. ”Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

 Z początkiem roku szkolnego jedni nadal przeżywają zakończenie wakacji, inni wypatrują przyjaciół, poznają nowych nauczycieli. Nowy rozdział w życiu. Przewidujemy własne zmagania z nauką, środowiskiem, w którym żyjemy. Problemy rzeczywiste, o różnym znaczeniu dla nas, dla bliskich i znajomych. Jest dla nas jasne, że idziemy do polskiej szkoły, uczymy się większości przedmiotów w ojczystym języku. Obecność symboli narodowych, państwowych traktujemy jako oczywistą.
W tym kontekście chciałbym opowiedzieć Wam o osobach, których historie są dla mnie ważne i składają się na ciekawą opowieść, która nabiera szczególnego znaczenia w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pierwsza z nich to Janina Bühl, nauczycielka z Przyłękowa, niewielkiej wioski koło Żywca. We wrześniu 1939 roku, samodzielnie prowadząc szkołę powszechną, zignorowała nakazy okupacyjnych władz niemieckich i mimo wielokrotnych poleceń uczyła dzieci po polsku i zgodnie z polskim programem nauczania. W dniu aresztowania przez Niemców w kwietniu 1940 roku nie pozwoliła na zniszczenie wiszącego w klasie godła Polski. Ubrana w czarną suknię, zdjęła godło osobiście i - ku zaskoczeniu zabranych - wyszła i ukryła je skutecznie w budynku szkoły. Została osadzona w więzieniu, a następnie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie za uporczywe trwanie przy polskości została zamordowana. Godło z orłem w koronie odnalazł jeden z górali w czasie remontu szkoły, kilkanaście lat po II wojnie światowej. Przechował je w domu przez okres władania komunistów. Kiedy Szkole Podstawowej w Przyłękowie nadawano już w XXI wieku imię Janiny Bühl, wnuk tegoż górala przekazał to niezwykłe godło szkole.

 

grafika do listu 2