W dniach 08 - 09.06.2018r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży OHP na Jasną Górę. W Pielgrzymce udział wzięli przedstawiciele komend wojewódzkich OHP z całej Polski. Opolską Wojewódzką Komendę reprezentował pan Dariusz Medoliński - Komendant Wojewódzki, ks. Jarosław Staniszewski – duszpasterz OWK OHP, pani Ewa Zajączkowska – kierownik ds. kształcenia i wychowania, pani Bernadeta Orlikowska – specjalista ds. kształcenia zawodowego, pani Ksenia Domerecka – Komendant HP Głubczyce, wychowawcy i młodzież z Hufca Pracy w Opolu.

W minionym tygodniu Hufiec Pracy wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zorganizował obchody Dnia Dziecka. Impreza miała charakter rekreacyjno-sportowy. Otwarcie imprezy odbyło się na boisku szkolnym. Licznie zgromadzona młodzież mogła przyglądać się i dopingować swoich kolegów w biegu przełajowym na 1200 m, który był wstępem do obchodów.

7 czerwca br. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu po raz kolejny odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku. Tym razem przeprowadzono zajęcia z uczniami klasy siódmej. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją umiejętność pracy w grupie w wielu obszarach.

6 czerwca 2018r. Młodzieżowe Centrum Kariery wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wspólnie zorganizowali panel dyskusyjny pn. „Wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej”. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Sadu Rejonowego w Oleśnie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych, pracodawców oraz szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Olesna.

Cyklicznie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach odbywają się spotkania grupy pedagogów, psychologów szkolnych, doradców zawodowych, także psychologów i pedagogów współpracujących z placówkami oświatowymi. Na ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym zaproszono doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorotę Kawalec.