W dniu 22 czerwca 2018 głubczycka młodzież wraz ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach uczestniczyła w uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczął Dyrektor ZSM p. Jan Łata witając zaproszonych gości i zgromadzonych uczniów szkoły. Następnym punktem uroczystości było wręczanie nagród i wyróżnień dla uczniów, którzy w szczególny sposób na to zasłużyli.

Hufiec Pracy w Opolu i Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 21 czerwca br. pożegnali tegorocznych absolwentów klas III gimnazjum dla dorosłych. Dla nich rok szkolny 2017/2018 jest już zamknięty. Uroczystość wręczenia świadectw zaszczyciła Pani Joanna Wnuk – Dyrektor Zespołu Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu: Pani Izabela Pietkun-Greber, Pani Regina Wasilewska, Pan Wojciech Piernikarski oraz wychowawcy, nauczyciele, Duszpasterz OWK OHP ksiądz Jarosław Staniszewski, a także zaproszeni goście: pracodawcy, rodzice uczestników oraz Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK Pani Danuta Pilipczuk wraz z Kierownikiem Biura Oddziału Rejonowego PCK Panią Agnieszką Jabłońską – Berendowicz.

Dnia 22.06.2018 uczestnicy Hufca Pracy w Nysie wzięli udział w zakończeniu roku szkoleniowego. Uroczystość dla gimnazjum rozpoczęła się o godzinie 9.30 w siedzibie HP Nysa. Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem całości Hymnu Państwowego. Następnie uczestnicy drugich klas żegnali swoich kończących gimnazjum kolegów. Członkowie Koła Słowno-Muzycznego zaprezentowali program, którego kanwę stanowiły przemijanie i zmienność ludzkiego życia. Bezpośrednio po występie głos zabrały: Pani Patrycja Kujawska, Dyrektor Gimnazjum i Pani Dominika Rudkowska Komendant HP Nysa. Były ciepłe słowa, przestrogi i życzenia skierowane do naszych uczestników.

21 czerwca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018. Wzięli w nim udział uczestnicy hufca, absolwenci, rodzice, kadra ŚHP oraz dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół dla Dorosłych. Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Komendanta ŚHP Malwina Jabłońska. Życzyła uczestnikom, by ich życie było długie, ciekawe, pełne przygód, pełne doświadczeń.

W dniu 21.06.2018r. uczestnicy Hufca Pracy w Polanowicach pożegnali i podsumowali kolejny rok szkolny. Uroczystą akademię w całości przygotowały i poprowadziły Aldona Socha i Klaudia Kulesa. W pierwszej części dziewczyny oddały głos panu Dyrektorowi Mariuszowi Adamikowi, pani Dyrektor ZS w Byczynie Barbarze Dereń, a także panu Burmistrzowi Robertowi Świerczkowi, który podziękował wszystkim za kolejny wspólnie spędzony rok szkolny.