W dniu 23 maja 2018 roku, odbyła się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie prelekcja z okazji obchodów Roku 2018, który został ogłoszony rokiem Ireny Sendlerowej. Historia tej niezwykłej kobiety, która działała z potrzeby serca i uratowała w czasie zagłady około 2500 żydowskich dzieci, poruszyła naszych uczestników.

Dnia 23.05.2018 uczestnicy 8-4 HP Nysa wraz z wychowawcami  Martą Seniurą i Anną Zielińską udali się do Muzeum Powiatowego w Nysie. Było to jedno z działań Koła Historycznego. Tym razem skupiliśmy się na ekspozycji stałej poświęconej dziejom naszego regionu.  Wchodząc do pierwszej sali mogliśmy przez chwilę poczuć się jak goście mieszczańskiego domu z przełomu XVIII i XIX w. 

W dniu 23.05.2018r. Aleksandra Albera i Daniela Kotula z Młodzieżowego Biura Pracy w Opolu wzięły udział w „ Dniach przedsiębiorczości’’, organizowanych przez Powiat krapkowicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. Działanie zostało podzielone przez organizatorów na dwa bloki tematyczne, obejmujące konferencję podsumowującą przeprowadzenie analizy rynku pracy w powiecie krapkowickim z jednoczesnym określeniem popytu na pracę w powiecie, przedstawieniem prognozy, dotyczącej zatrudnienia na najbliższe 3 lata, a także część targową, przeznaczoną dla przedsiębiorców oraz instytucji działających na terenie województwa opolskiego.


Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że część naszych uczestników opuści mury naszej placówki. Młodzież wkroczy w dorosłe życie, będzie musiała zacząć pracować i podejmować odpowiedzialne decyzje. Aby ułatwić im wkroczenie w ten świat w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kształcenia.

Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Mając na uwadze powyższe założenia, Hufiec Pracy w Nysie zorganizował dla swoich uczestników wycieczkę zawodoznawczą do Paczkowa i Kudowy-Zdrój. Zachowując wszystkie procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, uczniowie klas I Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Nysie, będący uczestnikami HP wraz z wychowawcami udali się autokarem do Paczkowa, który jest oddalony zaledwie 25 km od Nysy, ale jest magiczny w swojej architekturze, a zarazem tajemniczy i nieznany.