21 maja uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie rozpoczęli przygotowania do trójstronnego spotkania pn. „Smacznie, zdrowo, na sportowo!” - bez falstartu. Aby nie oddać projektu walkowerem, odpowiednio przyjąć gości z Niemiec (Europa Direkt. e.V. Dresden) i Ukrainy (Klub Muzyczny "POLONEZ") chcieliśmy wcześniej zadbać o kondycję pedagogiczną, kulturową i językową młodzieży z Polski oraz wyszykować się do roli gospodarza projektu – pod względem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym.

W Kędzierzynie – Koźlu zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Ich celem było nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własny rachunek. Warsztaty zostały podzielone na cztery moduły tematyczne.

Dnia 18.05.2018 w Hufcu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu odbyło się spotkanie z inspektorami z Ogólnopolskiego Towarzystwa ds. Ochrony Zwierząt „Animals” , którzy opowiedzieli o swojej działalności, uprawnieniach i sposobach interweniowania. Uczestnicy poznali historie kilku uratowanych zwierząt. Głównym celem spotkania było jednak uświadomienie młodzieży, jak ważna jest odpowiedzialność i troska.

17 maja w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcone projektom realizowanym w województwie opolskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Spotkanie otworzył Wojewoda Opolski Adrian Czubak witając uczestników, organizatorów i zebranych gości. Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł Antoni Duda oraz Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mieczysław Wojtaszek.

Od października 2017 młodzież opolskiego hufca uczestniczyła w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które przeprowadził duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy ks. Jarosław Staniszewski. W dniu 15.05.2018 o godzinie 16.30, Bierzmowani wraz ze świadkami i najbliższą rodziną wzięli udział w uroczystej mszy świętej, która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach. Młodzież Hufca Pracy w Opolu oraz młodzież z opolskich parafii: św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Matki Boskiej Fatimskiej, św. Jadwigi Śląskiej oraz Chrystusa Króla, przyjęła z rąk biskupa Andrzeja Czaja sakrament Bierzmowania.