14 marca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyło się spotkanie młodzieży z klasy siódmej i ósmej oraz ze szkoły zawodowej z kuratorem Anną Maksym z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kluczborku. Tematem spotkania były „Skutki popełniania przestępstw”.

W dniu 13 marca br. rozpoczął się cykl zajęć z młodzieżą z Hufca Pracy w Polanowicach. Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy przeprowadziły warsztaty na temat metod poszukiwania pracy.

Uczestniczki Hufca Pracy, kształcące się w ZS nr.1 w Kędzierzynie-Koźlu wzięły udział w warsztatach wielkanocnych, które prowadziła Pani Anna Kośna z Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, która od wielu lat zajmuje się zdobieniem jajek.

Przestrzeganie zasad BHP jest sprawą bardzo ważną. Istotnym jest, aby pracownik młodociany poznał zarówno swoje prawa jak i obowiązki. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie wychowawcy Hufca Pracy w Nysie starają się upowszechniać wiedzę o BHP i uregulowaniach prawnych obowiązujących pracowników.


W Kędzierzynie – Koźlu odbył się X Konkurs Fryzjerski „Między wiosną a zimą” zorganizowany przez Zespół Szkól nr 1. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas fryzjerskich, w tym ośmiu będących uczestnikami hufca w Kędzierzynie – Koźlu.