10 kwietnia bieżącego roku młodzież z Klubu Aktywnych wyszła z inicjatywą uporządkowania hufcowego ogródka.

Uczniowie klasy III Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie, będących jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy w Nysie gościli w dniu 10.04.2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nysie.

Wraz z organizacją Dnia Otwartego w Hufcu Pracy, w dniu 11.04.2018r. wydarzenie takie przeprowadziło także Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie.

Kluczborskie Targi Pracy to coroczna inicjatywa Ochotniczych Hufców Pracy, która w roku bieżącym przypadła na dzień 11 kwietnia.

W dniu 12.04.2018 r. w Hali Sportowej Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się XII Targi Pracy i Edukacji pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Organizatorami Targów byli Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu (Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Hufiec Pracy w Kędzierzynie – Koźlu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.