25.04.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Dariusz Medoliński -Wojewódzki Komendant OHP w Opolu, Łukasz Kubica - Zastępca Komendanta OHP, Roland Fabianek – Starosta Oleski, Nadkom. Hubert Adamek – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, Renata Cygan – Wicedyrektor WUP w Opolu, Tomasz Kubicki – Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie oraz Kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

W dniu 25 kwietnia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbył się Wojewódzki Konkurs „Bezpieczny w Pracy”. Celem konkursu jest m.in. poszerzanie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. W konkursie wzięło udział 23 uczestników z Hufca Pracy w Głubczycach, Polanowicach, Nysie, Opolu, Brzegu z Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, Dąbrówce Dolnej oraz Ośrodka Szkolenia
i Wychowania w Oleśnie.

Rok szkoleniowy 2018/2019 to dla działającego przy HP Nysa Klubu Aktywnych rok upływający pod znakiem troski o środowisko naturalne, dlatego w naszym kalendarzu nie mogło zabraknąć obchodów Dnia Ziemi. W tym roku tradycyjne „Sprzątanie Świata” odbyło się na terenach zielonych przy Strzelnicy im. Żołnierzy Niezłomnych.

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się nasze doroczne Targi Edukacji i Pracy „Przyszłość Żaka 2019”. Zorganizowane zostały przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Biuro Karier PWSZ. Celem wydarzenia było wsparcie młodzieży w rozwoju edukacyjno – zawodowym. Podobnie, jak w poprzednich latach, impreza adresowana była do młodych ludzi, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i stojących przed poważnymi wyborami edukacyjnymi, studentów oraz bezrobotnych i poszukujących pracy.

17 kwietnia br. na opolskim Rynku odbyło się V Opolskie Śniadanie Wielkanocne, w którego organizację wraz z Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie od pięciu lat angażują się uczestnicy i kadra Hufca Pracy w Opolu.