Utalentowana młodzież OHP województwa opolskiego miała okazję zaprezentować swoje talenty i zdolności podczas Festiwalu Kultury Młodzieży OWK OHP, który odbył się 07.05.2019 r. w Sali nyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dniu 06.05.2019r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie zorganizowano międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej chłopców. W zawodach wzięli udział chłopcy klasy 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum. Pod opieką wychowawcy kółka sportowego Dariusza Materniaka, młodzież rywalizowała ze sobą, grając przede wszystkim zgodnie z zasadami fair play.

W minionych dniach obchodziliśmy rocznice ważnych wydarzeń historycznych: Święta Pracy i 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) oraz 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (3 maja).

12 uczestniczek z HP w Głubczycach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Nysie, w Opolu oraz w Brzegu, wzięło udział w Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie –fryzjer”. Konkurs odbył się 26.04.2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu. Celem konkursu było m.in. sprawdzenie poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaznajamianie młodzieży z procedurami i przebiegiem tych egzaminów.

Już po raz czwarty, z inicjatywy Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, wspólnie z KS „Koziołek” organizowany jest w naszym mieście „Bieg po Zdrowie”. Młodzież z Klubu Aktywnych HP w Kędzierzynie-Koźla została poproszona przez KS „Koziołek” o pomoc przy obsłudze stoiska gastronomicznego i na trasie biegu.