Młodzież z Hufca Pracy w Opolu razem z wychowawcami zaangażowała się w pomoc podczas organizacji etapu rejonowego XXVII Mistrzostw Pierwszej Pomocy, organizowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu.

Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu włączyli się w zbiórkę publiczną „Polski Czerwony Krzyż dla potrzebujących”. W ramach akcji młodzi ludzie w opolskim Tesco na Placu Teatralnym zbierali datki na rzecz walki z głodem, ubóstwem i niedożywieniem, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich – lepszego startu w dorosłość.

W dniu 15.04.2019r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie w ramach programu ,,Stop uzależnieniom-czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód” uczestniczyli w ,,Dniach Trzeźwości” w Praszce. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich z Praszki. VI Ogólnopolskie Spotkanie „Trzeźwo w przyszłość” odbyło się w Praszce w M-G O KiS.

W dniu 16.04.2019r. w Hufcu Pracy 8-2 w Polanowicach odbyło się II Uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Udział w nim wzięli uczestnicy piszący w dniu dzisiejszym egzamin ósmoklasisty, kadra Hufca, a także Pan Mariusz Adamik – Dyrektor PSP dla Dorosłych w Polanowicach.

W poniedziałek, punktualnie o godzinie 9.00 ósmoklasiści i rozpoczęli tegoroczny egzamin. Uczestnicy namysłowskiego hufca w ciągu ostatnich trzech dni zmagali się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym.