W przeciwieństwie do Dnia Kobiet, dzień chłopaka nie funkcjonuje w polskim kalendarzu jako osobne święto. Jest to raczej święto zwyczajowe, przyjęte przez społeczeństwo. Jest bardziej młodzieżową wersją Dnia Mężczyzny. Pochodzenie święta nie jest do końca poznane.

W dniu 30.09.2019 r., odbyła się wycieczka oleskich członków Polskiego Związku Niewidomych do Skansenu Wsi Opolskiej w Bierkowicach pod Opolem. Wycieczka odbyła się w ramach programu Kultura Dostępna – „Sensoryczna Wieś Opolska – Gość z Dysfunkcją Wzroku w Muzeum”, którego celem jest wyrównywanie szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do kultury. Program dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

W ubiegłym tygodniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie rozpoczął się Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. Młodzież od początku roku szkolnego, aktywnie uczestniczy w zajęciach koła sportowego a jednymi z ulobionych zajęć są właśnie rozgrywki tenisa stołowego.

W minionym tygodniu w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbył się wernisaż wystawy przygotowany przez uczestników OHP, biorących udział w projekcie „Jedność w różnorodności - medialnie, kulinarnie, europejsko!”, współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W dniu 26 września odbył się Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Pożegnanie lata”. W festynie wzięli udział uczestnicy i kadra OHP z 8 jednostek organizacyjnych Opolszczyzny.