Dziś – 16 czerwca - po wielu dniach ciszy i pustych korytarzy, można było w Hufcu zauważyć uśmiechnięte buzie uczestników, którzy przyjechali na egzamin ósmoklasisty. Jak co roku egzamin ten to dla młodych ludzi ważne wydarzenie.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w całym kraju przystąpili dziś do egzaminu z języka polskiego. W tym roku epidemia zdominowała wiele dziedzin życia codziennego. Egzaminy odbywają się w nietypowym terminie i warunkach. Wszelkie standardy bezpieczeństwa zostały zachowane, zgodnie z wytycznymi. Dzieci wchodziły do szkoły różnymi wejściami, a szkolne ławki zostały ułożone w dużych odstępach na sali gimnastycznej. Uczestnicy zostali wcześniej zapoznani z procedurami, które mają zapewnić im i kadrze wychowawczej bezpieczeństwo.

Wszystkim naszym uczestnikom życzymy samych poprawnych odpowiedzi.

Magdalena Chełpa-Jankowicz

 

20200616 084354

 

 

20200616 084546