Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu w ramach współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu przeprowadził zajęcia z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego.

Podjęta wspólna inicjatywa ma na celu promowanie postaw przedsiębiorczości oraz informowanie o możliwościach wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat spotkania „Przedsiębiorczość – szansą na zatrudnienie” cieszył się zainteresowaniem. Młodzież zastanawiała się nad cechami i umiejętnościami, którymi powinien charakteryzować się przyszły przedsiębiorca, jak również nad cechami które utrudniają działania przedsiębiorcze. Tegoroczni absolwenci mieli również możliwość sprawdzenia czy sami posiadają cechy przedsiębiorcze przy pomocy autotestu. Konsultanci LPI zwrócili uwagę na fakt, że nie tylko posiadane cech osobowości wpływają na powodzenie w prowadzeniu własnej firmy. Przyszły przedsiębiorca powinien również znać bardzo dobrze swoją branżę, towar (usługę), konkurencję oraz wiedzieć do kogo jego produkt jest skierowany. Powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania firmą.


Konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego działającego w Brzegu przedstawili praktyczne możliwości ubiegania się o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach funduszy unijnych ( m.in.: POKL, RPO, PROW), co było dobrym uzupełnieniem przeprowadzonych zajęć z przedsiębiorczości. Młodzież dowiedziała się również o możliwościach podnoszenia kwalifikacji przy pomocy kursów finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dorota Wiewióra