Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu włączyli się w zbiórkę publiczną „Polski Czerwony Krzyż dla potrzebujących”. W ramach akcji młodzi ludzie w opolskim Tesco na Placu Teatralnym zbierali datki na rzecz walki z głodem, ubóstwem i niedożywieniem, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich – lepszego startu w dorosłość.

Uczestnicy kwestowali z dużym zaangażowaniem chcąc wesprzeć najuboższych w tym szczególnym okresie przedświątecznym. Młodzi wolontariusze zainteresowani są wzięciem udziału w podobnych przedsięwzięciach charytatywnych w przyszłości.


Katarzyna Kosowska