Tradycyjnie w pierwszych dniach września Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie zorganizował wycieczkę integracyjną w urokliwy zakątek Siedem Źródeł. Większość uczestników pozytywnie zareagowała na propozycję wyjścia, dzięki czemu frekwencja dopisała.

Pogoda również sprzyjała. Na miejscu dla młodzieży przygotowano wiele gier i zabaw integracyjnych – grę w kometkę, zapoznanie się z ekspozycjami: przyrodniczą oraz dotyczącą historii tego miejsca. Impreza zakończyła się wspólnie przygotowanym grillem i tradycyjnie, pamiątkowym zdjęciem.

grill111

Młodzież chętnie korzysta z oferty wspólnych letnich wyjść tym bardziej, że wiąże się to z poznawaniem nowych miejsc i zacieśnianiem relacji z rówieśnikami.

 

Ewa Molska