W dniach 16 i  17 czerwca 2020 r. w Hufcu Pracy w Opolu odbyły się spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami klas ósmych, dla których powstały diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych.

Dziś – 16 czerwca - po wielu dniach ciszy i pustych korytarzy, można było w Hufcu zauważyć uśmiechnięte buzie uczestników, którzy przyjechali na egzamin ósmoklasisty. Jak co roku egzamin ten to dla młodych ludzi ważne wydarzenie.

Klub Aktywnych działający przy HP w Opolu od kilku lat współpracuje z różnymi partnerami w mieście Opolu. W bieżącym roku szkolnym przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży Hufca został uczestnik opolskiego hufca Krystian Mędrek, który w listopadzie uczestniczył w ogólnopolskim spotkaniu kapituły młodzieży, na którym poruszano różne pomysły inicjatywy.

 

W dobie pandemii CODIV 19, ograniczonej ilości kontaktów międzyludzkich, pracy zdalnej  i  zajęć szkolnych online, w ubiegłym tygodniu odbyły się e-warsztaty fotograficzne dla uczestników Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz Hufca Pracy w Brzegu.

 

Mijający tydzień w naszej jednostce poświęcony był przyszłym absolwentom i ich egzaminom. Uczniowie klas III Szkoły Branżowej wkrótce będą zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W celu lepszego przygotowania uczestników do tego niewątpliwie ważnego wydarzenia w ich życiu, zwłaszcza zawodowym.

W dniu 03.06.2020 br. w ramach „Światowego Dnia Dziecka” w brzeskim Hufcu Pracy odbył się zjazd  absolwentów z rocznika 2018/2019.  W prawdzie „Dzień Dziecka” obchodzony jest 1 czerwca, nasze spotkanie odbyło się dwa dni później ze względu na obowiązki osobiste naszych absolwentów.

Dobiegający rok szkolny jest wyjątkowy. Pandemia koronawirusa nie pozwoliła uczestnikom na chodzenie do szkoły w dotychczasowej formie. Wszyscy uczyli się zdalnie poprzez platformę edukacyjną Moodle. Mimo to, zbliżający się dużymi krokami koniec semestru, zmusza młodzież z Hufca Pracy w Opolu do intensywnej nauki. W dniach 1-5 czerwca odbywają się egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych.

 

W Dzień  Dziecka w Ośrodku Szkolenia i Wychowania odbył się egzamin próbny w zawodach murarz – tynkarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych, realizowany w formie Konkursu Wojewódzkiego, dla podopiecznych OHP.