1 lll

Komendant Hufca otwiera spotkanie

W dniu 15 maja 2018 roku na spotkanie z kadrą Hufca Pracy przybyli pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorzy sądowi z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiegoi oraz Panie: dyrektor Domu Dziecka i Panowie z Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie miało na celu kontakt z pedagogami szkół, z których młodzież została przyjęta do Hufca i przedłożenie informacji o realizacji przez nich nauki i praktyki w minionym okresie.

k3


Z Bad Freienwalde w Niemczech powróciła 16-osobowa grupa młodzieży OHP woj. opolskiego w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu systemowego FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Organizacją przyjmującą a zarazem partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Burufsbildungsverein Eberswalde e.V.

4a

Pamiątkowa fotografia uczestników Festiwalu Kultury Młodzieży OWK OHP

Dnia 8 maja w Nyskim Domu Kultury odbył się Festiwal Kultury Młodzieży Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W przeglądzie wzięli udział uczestnicy uzdolnieni artystycznie. Na dużej scenie zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich jednostek OWK OHP. Już od godziny 10.00 można było posłuchać utworów muzycznych i recytacji oraz obejrzeć wystawę prac plastycznych uczestników każdego z opolskich hufców. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 26 utworów muzycznych i 2 małe formy aktorskie oraz 74 prac plastycznych.

bfe facebook tweeter 960x640 opole

17 maja 2018 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbędzie się dziesiąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

2 10

Wieża Piastowska jako jeden z elementów gry terenowej

Młodzież z Hufca Pracy w Opolu wzięła udział w grze terenowej pt. "Szlakiem opolskich tajemnic". Przed rozpoczęciem zmagań, których stawką była ocena z historii, uczestnicy Hufca Pracy skorzystali z siłowni na świeżym powietrzu w Parku Nadodrzańskim, w celu rozgrzania się przed przystąpieniem do gry. Po otrzymaniu kart pracy, na których zawarte były wskazówki i zadania do wykonania, uczestnicy podzielili się na grupy,w których przystąpili do wykonywania zadań.

Uczestnicy OHP podczas rywalizacji 2

Uczestnicy OHP podczas rywalizacji

W Hufcu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w Gimnazjum dla Dorosłych odbył się konkurs w wyciskaniu sztangi leżąc na ławeczce poziomej. W Zawodach wzięło udział 10 uczestników klasy III Gimnazjum. Konkurs wyciskania odbył się w siłowni Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących. Zajęcia sportowe nadzorowali wychowawcy Hufca pan Rafał Bokwa oraz pani Agnieszka Kolińska.

1 kurs usamodzielnienia sie

Uczestnicy podczas warsztatów


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu zakończyły się warsztaty usamodzielnienia się prowadzone w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Podczas czterodniowych zajęć, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o tematy związane m.in. z budżetem domowym, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

2 kurs jezyka angielskiego

 Uczestnicy podczas zajęć 

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu, zakończyła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” - kurs języka angielskiego. Każdy z uczestników otrzymał do własnego użytku podręcznik, a całość szkolenia swoim programem obejmowała aż 80 godzin zajęć i zakończyła się egzaminem. Zajęcia prowadzone były przez Panią Ewę Drozd - Świtoń, która podczas kursu potrafiła stworzyć atmosferę przyjazną uczestnikom, tak aby każdy z nich mógł czuć się swobodnie. Dzięki temu osoby biorące udział w zajęciach szybko pozbyły się barier związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Przekładało się to również na wzorową frekwencję oraz dużą aktywność podczas kursu. Ukończenie kursu języka angielskiego z pewnością przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych uczestników na rynku pracy.

Patrycja Hyla
Dorota Wiewióra

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1