Opolska Wojewódzka Komenda OHP  zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników projektu mobilności nr 2016-1-PL01-KA102-024629 „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy",realizowanego w ramach projektu systemowego FRSE: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych z podziałem na 2 pakiety.

22.03.2018 r. o godz. 11:00 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nysie odbędzie się Giełda Pracy na stanowisko produkcyjne na terenie Czech i Słowacji. Serdecznie zapraszamy!

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na roboty budowlane.