Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania szacunków na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu o standardzie ECDL lub kursu o standardzie równoważnym wraz z egzaminami końcowymi dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość - EFS"

Zaproszenie

Formularz

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania szacunków wartości usługi zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość - EFS"

Zaproszenie

Formularz

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania szacunków wartości zamówienia wyżywienia w formie przerwy kawowej dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość - EFS"

Zaproszenie

Formularz

Opolska Wojewódzka Komenda OHP  zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników projektu mobilności nr 2016-1-PL01-KA102-024629 „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy",realizowanego w ramach projektu systemowego FRSE: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych z podziałem na 2 pakiety.