Uczniowie klasy III Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie, będących jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy w Nysie gościli w dniu 10.04.2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nysie.

Przedmiotem wizyty było przedstawienie  uczestnikom kończącym kształcenie w gimnazjum oferty edukacyjnej związanej z możliwością dalszego kształcenia oraz uzyskania umiejętności praktycznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prezentacja multimedialna, film edukacyjny i obrazowe przekazanie wizerunku placówki przez dyrektora CKPiU Henryka Mamalę oraz v-ce dyrektora Zbigniewa Krzewskiego, uświadomiła młodzieży celowość podjęcia dalszej edukacji. Uczestnicy zostali oprowadzeni po obiekcie, mieli możliwość spotkań z instruktorami i rówieśnikami realizującymi szkolenie w ..Mechaniku” , nastąpiła  wymiana spostrzeżeń i własnych refleksji nad dalszą edukacją. Młodzież bardzo chętnie zadawała pytania poszczególnym instruktorom. Wielu z naszych uczestników już dziś wstępnie deklarowało chęć wzięcia udziału w ofercie edukacyjnej placówki. Zainteresowanie było duże co świadczy o poważnym stosunku naszej młodzieży do spraw związanych z własną przyszłością.

Piotr Romek