W dniu 12.04.2018 r. w Hali Sportowej Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się XII Targi Pracy i Edukacji pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Organizatorami Targów byli Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu (Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Hufiec Pracy w Kędzierzynie – Koźlu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Pani Starosta Małgorzata Tudaj oraz Pani Prezydent Sabina Nowosielska oficjalnie otworzyły tegoroczne Targi. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele:29 pracodawców, 13 instytucji, 19 szkół i uczelni. Pracodawcy i przedsiębiorcy łącznie zgłosili 275 ofert pracy na 810 stanowisk. Ponadto w ramach pośrednictwa EURES dysponowaliśmy 69 ofertami pracy na 722 stanowiska na terenie Austrii, Niemiec, Czech, Holandii, Szwecji i Włoch. Szkoły naszego Powiatu prezentowały szeroką ofertę edukacyjną pod hasłem „Ucz się, realizuj się, wykorzystaj!”. Doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych, z kolei pośrednicy pracy prowadzili rejestrację osób chcących podjąć zatrudnienie, udzielali informacji na temat aktualnych ofert pracy, a także promowali różne formy wsparcia oferowane przez urząd, dopasowując propozycje do oczekiwań i możliwości osób bezrobotnych.Podczas Targów można było uzyskać szeroką informację na temat możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Po raz kolejny można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych na stanowisku Kancelarii Prawnej Consulta, a także z porad Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Pomocni byli również specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków Unijnych, czy doradztwem dla osób poszukujących pracy za granicą. Pracodawcom i Przedsiębiorcom proponowaliśmy skorzystanie z „Poradnika dla pracodawców. Wybrane zmiany w projekcie indywidualnego kodeksu pracy.” przygotowanego przez Kancelarię Prawną Consulta. Była to już kolejna edycja poradnika, która jak co roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.Targi umożliwiły bezpośrednie spotkania pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy, bądź powiększenie banku kadr z korzyścią dla prowadzonej polityki kadrowej, jak również uczniów z młodzieżą uczącą się w wysoko ocenianych w województwie szkołach naszego Powiatu oraz przedstawicielami szkół policealnych i uczelni wyższych.Szczególne podziękowania składamy Pani Staroście Małgorzacie Tudaj oraz Pani Prezydent Sabinie Nowosielskiej za objęcie Patronatem Honorowym tegorocznych Targów Pracy i Edukacji.Dziękujemy również wszystkim przedsiębiorcom, pracodawcom, instytucjom, szkołom, uczelniom i odwiedzającym za udział w Targach.Frekwencja ponownie dopisała. Wg informacji uzyskanych od pracodawców, szereg osób zainteresowanych pracą (w tym osoby bezrobotne), nawiązało kontakt w celu podjęcia zatrudnienia. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach, wiele z osób odwiedzających imprezę z pozytywnym skutkiem sfinalizuje powyższe działania.


Elżbieta Bartoszek