Wraz z organizacją Dnia Otwartego w Hufcu Pracy, w dniu 11.04.2018r. wydarzenie takie przeprowadziło także Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie.

I choć w jednostkach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP każdy dzień jest dniem otwartym, była to świetna okazja do przedstawienia działalności w zakresie rynku pracy młodym ludziom, do których na co dzień wychodzimy i z którymi pracujemy, zwykle w środowisku szkolnym. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą usług Młodzieżowego Centrum Kariery, jakie są do nich adresowane. Omówiono realia lokalnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia, przed i po ukończeniu osiemnastego roku życia. Przedstawione zostały formy współpracy w planowaniu edukacyjno – zawodowym. Oprócz warsztatów wstępnej orientacji zawodowej, w jakich uczestniczą, wszyscy, mimo młodego wieku, chcą skorzystać z naszych usług indywidualnie, w zakresie pracy nad samopoznaniem i w celu dokonania najlepszego wyboru ścieżki kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzień Otwarty Młodzieżowego Centrum Kariery był także najlepszą okazją do przekazania informacji na temat realizowanych obecnie projektów szkoleniowych oraz przedstawienia zagadnień europejskiego pośrednictwa pracy EURES. Omówiono projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ich cele, zasady realizacji, grupy docelowe oraz efekty zatrudnieniowe po zakończonych szkoleniach. Przedstawiono także „Ginące zawody”, których celem jest  powrót do nauki zapomnianych, schyłkowych zawodów rzemieślniczych, które z powrotem zaczynają cieszyć się popularnością oraz zyskują uznanie w czasach, kiedy zaczyna na rynku brakować fachowych rzemieślników. „Ginące zawody” są interesującą formą szkoleń dla młodzieży, połączoną z możliwością wyjazdu spoza miejsca zamieszkania w ciekawe regiony naszego kraju, gdzie funkcjonują specjalnie przeznaczone do tego celu wioski ginących zawodów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i korzystania na co dzień z naszych usług!

Joanna Taramina