0000030958

Trzy jednostki Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - ŚHP w Kędzierzynie-Koźlu, ŚHP w Brzegu oraz OSiW w Oleśnie - realizowały projekt KG OHP współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do młodych ludzi w wieku 18-24 lata. Program ,,18-24. Czas na samodzielność" kierował swoje działania do osób z wykształceniem średnim niepełnym, zarówno nieuczących się i niepracujących, jak i do uczniów szkół ponad gimnazjalnych mających zaległości w nauce, dla których przewidziano kursy przygotowawcze do matury mające charakter zajęć wyrównawczych. Ponadto w projekcie udział wzięły osoby nie uczące się i nie pracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni, dla których przygotowano kursy przygotowawcze na studia.

Wszyscy uczestnicy projektu ,,18-24. Czas na samodzielność" wzięły udział w treningach i warsztatach psychologicznych, spotkaniach z psychologiem, prawnikiem, doradcami zawodowymi, przebędą szkolenia z zakresu: ABC przedsiębiorczości, profesjonalnego szkolenia komputerowego zakończonego uzyskaniem certyfikatu ECDL, kursy językowe, kursy zawodowe i dla zainteresowanych kursy prawa jazdy kat. B. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewnili dofinansowanie kosztów dojazdów oraz posiłek podczas zajęć. W województwie opolskim przewidziano udział osoby niepełnosprawnej, na której potrzeby zatrudniony zostałe opiekun.

Projekt ,,18-24. Czas na samodzielność" był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, priorytet 1, działanie 1.5, schemat b).

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1