W ubiegłym tygodniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, szkoły podstawowej oraz zawodowej, nauczyciele, uczestnicy OHP oraz kadra ośrodka.

Apel rozpoczął się od przywitania i przemówienia kierownika ośrodka p. Jacka Szecówki. Po oficjalnym wstępie przed gośćmi wystąpili uczniowie klasy II gimnazjum, którzy uświetnili nam czas wykonaniem piosenek oraz odczytaniem wierszy. Następnie głos zabrał z-ca Komendanta Wojewódzkiego p. Łukasz Kubica, który życzył naszej młodzieży bezpiecznego i udanego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu we wrześniu do szkół. Po przemówieniu Komendanta zostały wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce oraz brali czynny udział w życiu ośrodka. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji, absolwentom natomiast dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Katarzyna Janik