Ostatni gwizdek wybrzmiał 3 lipca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie – zakończyło się polsko – niemiecko – ukraińskie spotkanie młodzieży pt. „Smacznie, Zdrowo, na Sportowo”. Partnerami beneficjentów z Polski byli uczestnicy: niemieccy z Europa Direkt e.V., Dresden oraz ukraińscy z Klubu Muzycznego „POLONEZ”, z miejscowości Sambor. Projekt był dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Przedsięwzięcie poprzedził okres przygotowania, podczas którego 10 osobowe grupy uczestników (każda w swoim kraju) zorganizowały listy najpotrzebniejszych rzeczy, stworzyły prezentacje multimedialne o swoich miastach i ojczyznach, przyszykowały rekwizyty na wieczorki narodowe oraz pomysły na gry do wspólnej integracji.
Właściwe spotkanie rozpoczęło się 25 czerwca. Jego celem było zaktywizowanie młodzieży do edukacji prozdrowotnej i sportowej (ruch i z, wspólna praca na rzecz społeczności lokalnej - tj. określenie realnych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego w Namysłowie i okolicach, poznanie infrastruktury sportowej i nowoczesnych technologii (aplikacji) wspierających aktywny tryb życia.
Podczas 8- dniowego międzynarodowego spotkania młodzież brała udział w warsztatach o tematyce sportowej, w warsztatach ze specjalistami w zakresie żywienia i dbałości o sylwetkę, spotkaniach z autorytetami w dziedzinie sportu, zajęciach ruchowych, turniejach, które rozbudzały w uczestnikach przedsięwzięcia rywalizację grupową oraz indywidualną. Ważnym elementem spotkania były zajęcia plastyczne, podczas których młodzież wykonywała emblematy i rekwizyty do kibicowania w swoich barwach narodowych.
Polsko – ukraińsko - niemiecka grupa od pierwszego dnia obozu bardzo aktywnie współpracowała ze sobą, pomimo bariery językowej. Młodzież porozumiewała się w języku niemieckim (zatrudniono tłumacza), angielskim i polskim. Pomocnymi w zacieśnianiu więzów okazały się również zajęcia dotyczące przełamywania kulturowych barier i stereotypów, gry i zabawy integracyjne, a także wspólne ogniska wieczorową porą.
Uczestnicy obozu, poza zajęciami sportowymi i prozdrowotnymi, wzięli udział wycieczkach edukacyjnych. Gościli między innymi w Starostwie u władz Powiatu Namysłowskiego, w Namysłowskim Ośrodku Kultury oraz Izbie Regionalnej. Dzięki ciekawej prezentacji instruktora NOK bardzo interesującą stała się wizyta w XIX wiecznym młynie, gdzie młodzież mogła podziwiać pracę oryginalnych urządzeń. Na długo w pamięci młodzieży pozostaną wyprawy do stolicy Dolnego Śląska. Pierwsza z nich była okazją nie tylko do zwiedzania najpiękniejszych zabytków, ale również integracji oraz zabaw sportowych, a także wykonania tanecznego show pod fontanną. Natomiast druga wizyta we Wrocławiu była szansą na przeżycie ekstremalnych wrażeń, którą międzynarodowa młodzież wykorzystała w pełni - przez 3 godziny w Aquaparku uczestnicy nie wychodzili z wody, bawiąc się, zjeżdżając ze zjeżdżalni i pływając.
Młodzież stworzyła piękną wystawę zdjęć (wykonanych w czasie trwania obozu), która została zaprezentowana podczas pikniku rodzinnego, wieńczącego pobyt młodzieży w Namysłowie. Wernisaż nie był jedyna atrakcją imprezy - beneficjenci przygotowali stoisko ze zdrowymi przekąskami, sokami, sałatkami oraz ciepły posiłek. Zaproszeni goście uatrakcyjnili festyn pokazami swoich umiejętności. Odbył się min. pokaz gaśniczy oraz pomocy przedmedycznej, wykonany przez strażaków z PSP w Namysłowie, oraz piękny występ artystyczny członków Drużyny Czarnego Orła. W czasie trwania imprezy młodzież bawiła się, rywalizowała i kibicowała kolegom.


maraton2     maraton3

       Przygotowania do kibicowania podczas pikniku sportowego                 Rywalizacja na pikniku sportowym – przeciąganie liny

 

maraton4     maraton5

         Młodzież wykonuje układ taneczny  w centrum Wrocławia                         Młodzież podczas jednej ze sportowych rywalizacji


logo polsko niemiecka wsp praca m odzie y