0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP została zaproszona przez niemieckie Stowarzyszenie Otto Benecke Stiftung e.V. do udziału w programie finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w Niemczech. Celem projektu było włączenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. W ramach współpracy w listopadzie 2009 roku 9 uczestników projektu z Niemiec gościło w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie. Młodzież miała możliwość odbycia praktyk w zawodzie – malarz, stolarz oraz uczestniczenia w licznych zajęciach integracyjnych.

Głównym celem przedsięwzięcia było nabycie przez młodzież niemiecką konkretnych umiejętności podczas miesięcznych pobytów w Polsce, jak i zwiększenie ich mobilności. Poskutkowało to większą mobilnością po powrocie do Niemiec, już podczas poszukiwania pracy. Młodzież brała udział w szkoleniach i praktykach, które pozwoliły na zdobycie określonych umiejętności i certyfikatów. Projekt oferował również korzyści dla młodzieży polskiej. Podczas pobytu Niemców w Polsce odbywały się  wspólne zajęcia, które były pomocne w integracji, zwalczaniu stereotypów i podnoszeniu umiejętności językowych.

Dodatkowo odbyły się konferencje, jedna w Polsce, jedna w Niemczech, które były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy z młodzieżą i zapoznaniem się z funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz młodzieży w obu krajach.
.