0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 maja do 31 grudnia 2010 roku była realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja", który odbywał się w dwóch miejscowościach w województwie Opolskim: w Kędzierzynie - Koźlu oraz w Nysie.

Beneficjenci w ramach projektu w Kędzierzynie - Koźlu brali udział w wielu różnorodnych formach wsparcia. Począwszy od zajęć z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym, poprzez kursy językowe, przedsiębiorczości i komputerowe. Dla grupy młodszej przeprowadzono również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Uczestnicy grupy starszej ukończyli kurs zawodowy: kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci oraz nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej oraz prawo jazdy kat. B. W Kędzierzynie - Koźlu w projekcie wzięło udział 20 osób. Grupa A - zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki oraz grupa B nieaktywna zawodowo, nieucząca się i niepracująca zagrożona wykluczeniem społecznym, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Młodzież, będąca beneficjentami projektu w Nysie również  brała udział w wielu różnorodnych formach wsparcia, począwszy od zajęć z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym, poprzez kursy językowe, przedsiębiorczości i komputerowe aż do zawodowych: kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci oraz nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej. Zdobytą wiedzę młodzież mogła wykorzystać w praktyce podczas praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców .