0000030958

Środowiskowy Hufiec Pracy 8-2 w Kędzierzynie – Koźlu w okresie od maja do sierpnia 2010 r. realizował projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był skierowany do 15 osobowej grupy uczestników, którzy zostali podzieleni na dwa podzespoły. Ośmioosobowa grupa chłopców realizowała kurs murarzy ze specjalizacją glazurnik – posadzkarz. Dziewczęta natomiast brały udział w kursie kucharz – sprzedawca. Ponadto wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie kas fiskalnych.

Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w projekcie. Mimo okresu wakacyjnego frekwencja na zajęciach wynosiła 100%, bowiem uczestnicy zdawali sobie sprawę, że dzięki kursom uzyskają dodatkowe umiejętności, które zwiększa ich szansę w przyszłości na rynku pracy.