0000030958

Od 1 kwietnia 2011 r. Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz jej jednostki organizacyjne, w tym: Środowiskowy Hufiec Pracy 8-1 w Brzegu, Środowiskowy Hufiec Pracy 8-2 w Kędzierzynie-Koźlu, Środowiskowy Hufiec Pracy 8-3 w Nysie oraz Środowiskowy Hufiec Pracy 8-6 w Namysłowie realizowały projekt „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE– ROZWÓJ” IV edycja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodych ludzi w wieku 15-24, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończonych promocją do następnej klasy, nabycie kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego. Projekt był skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.

Na Opolszczyźnie zrekrutowano do udziału w projekcie 70 osób, w tym 37 Kobiet i 33 mężczyzn. Zajęcia odbywały się w siedmiu grupach 10-osobowych z czego 30 osób to młodzież z OHP a 40 – młodzież spoza OHP.

Uczestnicy realizowali zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. Zorganizowano kurs przedsiębiorczości, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy językowe (język niemiecki i angielski), komputerowe na poziomie podstawowym oraz szkolenie komputerowe ECDL Start.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy zawodowe, w tym: kurs nowoczesny magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka widłowego, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci, fryzjerstwo z elementami wizażu, florystyka z elementami wystroju wnętrz i obsługą kasy fiskalnej, operator koparki i koparko- ładowarki, spycharki, pracownik biurowy z podstawą księgowości oraz obsługą programów księgowych, masażysta I i II stopnia i kurs prawa jazdy kat. CE. 20 osób zakończyło realizację praktyk zawodowych u pracodawców, zgodnie z wyuczonymi podczas projektu zawodami. Z kursu prawa jazdy kategorii B skorzystało 27 osób.

W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny na najlepszy plakat promujący hasło PO KL „Człowiek- najlepsza inwestycja” poprzedzony przeprowadzeniem seminarium wiedzy o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym oraz zajęciami plastycznymi. Opolski laureat konkursu wraz z innymi laureatami wojewódzkimi i zwycięzcami szczebla centralnego został nagrodzony podczas konferencji podsumowującej cztery edycje projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie-Rozwój” zorganizowanej w Dobieszkowie w terminie 29.11.- 30.11.2011 r.

Do prowadzenia zajęć wybrano specjalistów, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów warsztatów, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zapewniających fachową opiekę młodzieży uczestniczącej w projekcie a realizację kursów powierzono firmom - wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu.

Młodzieży zapewniono też opiekę wychowawców a także integrację w ramach organizacji zajęć kreatywnego spędzania wolnego czasu (m.in. wyjścia do kina, na basen, kręgle, paintball itp.), zapewniono też wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe. Udział w projekcie był bezpłatny.