MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: 04.03.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 05.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu
Adresaci: osoby bezrobotne, młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Targi EDU Opole 2019

Termin: 06.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu
Adresaci: osoby bezrobotne, młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Targi EDU Opole 2019

Termin: 11.03.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Wybieram szkołę, wybieram zawód

Termin: 15.03.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Lokalny rynek pracy

Termin: 18.03.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 19.03.2019
Miejsce spotkania: Gimnazjum nr 1 w Opolu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu?

Termin: 21.03.2019
Miejsce spotkania: Olesno
Adresaci: osoby bezrobotne, młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Targi Edukacji i Pracy

Termin: 28.03.2019
Miejsce spotkania: Ratusz Miejski, sala pod Aniołem
Adresaci: osoby bezrobotne, młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Targi Edukacji i Pracy

 

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad oraz informacji indywidualnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w redagowaniu CV i listu motywacyjnego

Termin: 05.03.2019, 25.03.2019
Miejsce spotkania: Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe - „Określenie predyspozycji zawodowych szansą na wybór trafnego zawodu”

Termin: 15.03.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – „Moje zainteresowania perspektywą wyboru szkoły średniej”

Termin: 07.03.2019, 12.03.2019, 26.03.2019
Miejsce Spotkania: I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – zajęcia omawiające plany na przyszłość, wybory szkół wyższych oraz zajęcia z przedsiębiorczości – pierwsze kroki w założeniu działalności gospodarczej

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy; kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, zajęcia doradcze

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - realizacja projektu

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 05.03.2019
Miejsce: Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 05.03.2019
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 06.03.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 07.03.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 08.03.2019
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 12.03.2019
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 12.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy przy produkcji baterii litowo-jonowych

Termin: 15.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe zajęcia aktywizacyjne

Termin: 15.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe zajęcia aktywizacyjne

Termin: 15.03.2019
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 25.03.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 26.03.2019
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 28.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 29.03.2019
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: HP w Polanowicach
Adresaci: uczestnicy hufca, uczniowie kończący naukę w szkole
Temat/działanie: Warsztaty pn. „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy„

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM. Działalność na terenie gminy i powiatu kluczborskiego

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież bezrobotna z grupy Neet
Temat/działanie: Rekrutacja do projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia- EFS II edycja

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież bezrobotna
Temat/działanie: zajęcia warsztatowe: Metody poszukiwania pracy

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: 03.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 10.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zawody przyszłości

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 17.01.2018
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Drogi poszukiwania pracy

Termin: 18.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 23.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 25.01.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież Gimnazjum dla Dorosłych
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 30.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zajęcia doradcze, popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 05.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 07.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda pracy

Termin: 11.03.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Medycznych w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 12.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 19.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 20.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 22.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 22.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 26.03.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 27.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 29.03.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

LUTY 2019

Termin: luty 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, pracodawcy
Temat/działanie: promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich

Termin: luty 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: pracodawcy
Temat/działanie: pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy

Termin: luty 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: informacja o ofertach pracy

Termin: luty 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, sezonowej, krótkoterminowej

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Nawiązanie nowych kontaktów, celem stałej współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy i pozyskanie nowych ofert pracy

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Głubczycach

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Ratusz Miejski Sala pod Aniołem
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Targi Pracy

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, pracodawcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Popularyzacja działań OWK OHP

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób poszukujących stałego oraz krótkoterminowego zatrudnienia

Termin: 07.03.2019
Miejsce spotkania: ŚHP w Namysłowie
Adresaci: młodzież OHP
Temat/działanie: Jak widzę Rynek Pracy

Termin: 19.03.2019
Miejsce spotkania: ŚHP w Namysłowie
Adresaci: młodzież OHP
Temat/działanie: Metody poszukiwania pracy

Termin: marzec 2019
Miejsce Spotkania: Świetlica Osiedlowa MCK ul. Dworcowa 7
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko operator maszyn/ pracownik produkcji