STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczne Gimnazjum w Ozimku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Lokalny rynek pracy, zawody przyszłości

Termin: 09.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krapkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Analiza potencjału zawodowego

Termin: 11.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczne Gimnazjum w Ozimku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Lokalny rynek pracy, zawody przyszłości

Termin: 16.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krapkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Analiza potencjału zawodowego

Termin: 17.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa Turawie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 23.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczne Gimnazjum w Świerczowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 24.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

STYCZEŃ 2019

Termin: 03.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Co warto wiedzieć o HIV I AIDS?

Termin: 11.01.2019
Miejsce spotkania: Grupa Wychowawcza w Brzegu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Co warto wiedzieć o HIV I AIDS?

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zajęcia w ramach cyklu spotkań

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: porady indywidualne

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad oraz informacji indywidualnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w redagowaniu CV i listu motywacyjnego

Termin: 08.01.2019, 25.01.2019
Miejsce spotkania: Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe - „ABC Przedsiębiorczości”

Termin: 09.01.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – „Uzdolnienia i pasje, jako wyraz i szansa na wybór dalszej edukacji”

Termin: 11.01.2019, 22.01.2019
Miejsce Spotkania: I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – zajęcia omawiające plany na przyszłość, testy na przedsiębiorczość

Termin: 29.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Rolniczych
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – zajęcia omawiające plany na przyszłość –„Co wybrać studia czy pracę zawodową?”

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, współpraca z partnerami rynku pracy, informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, zajęcia doradcze

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - realizacja projektu

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 09.01.2019
Miejsce: Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 10.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 17.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 18.01.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe zajęcia aktywizacyjne

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej.


Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM. Działalność na terenie gminy i powiatu kluczborskiego

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: 03.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 10.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zawody przyszłości

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 17.01.2018
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Drogi poszukiwania pracy

Termin: 18.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 23.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 25.01.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież Gimnazjum dla Dorosłych
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 30.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zajęcia doradcze, popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Diecezjalnych
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 14.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Diecezjalnych
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Diecezjalnych
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Diecezjalnych
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Styczeń 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież poszukująca pracy oraz osoby bezrobotne
Temat/działanie: rejestracja w bazie danych PPP osób bezrobotnych poszukujących
pracy i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: Młodzież szkolna poszukująca pracy oraz osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy
Skierowania do pracodawców na rozmowy kwalifikacyjne oraz inne usługi
pośrednika pracy z tym związane

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Teren Gminy Brzeg
Adresaci: Szefowie Firm i Przedsiębiorstw na terenie gminy Brzeg
Temat/działanie: Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy
Promocja wśród Pracodawców działalności PPP w Brzegu. Współpraca w zakresie
pozyskiwania i kierowania na rozmowy kwalifikacyjne młodych bezrobotnych poszukujących pracy

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: Osoby z grupy NEET
Temat/działanie: Realizacja II Edycji projektu "Od Szkolenia Do Zatrudnienia"

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Informacja o ofertach pracy

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: 07.01.2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda pracy

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, sezonowej, krótkoterminowej e ramach Akcji Zima

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Nawiązanie nowych kontaktów, celem stałej współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy i pozyskanie nowych ofert pracy

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Głubczycach

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, pracodawcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Popularyzacja działań OWK OHP

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób poszukujących stałego oraz krótkoterminowego zatrudnienia

Termin: 09.01.2019
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko monter/ka

Termin: 10.01.2019
Miejsce spotkania: Świetlica Osiedlowa MCK ul. Dworcowa 7
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko pracownik produkcji

Termin: 16.01.2019
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko monter/ka

Termin: 23.01.2019
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko monter/ka

Termin: 30.01.2019
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko monter/ka