MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: 06.05.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Poznajemy świat zawodów

Termin: 07.05.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Wybieram szkołę - wybieram zawód

Termin: 08.05.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET
Temat/działanie: Porady indywidualne - realizacja projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Termin: 09.05.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET
Temat/działanie: Porady indywidualne - realizacja projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Termin: 13.05.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Mocne i słabe strony - typy osobowości

Termin: 14.05.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Karłowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Wybieram szkołę - wybieram zawód, predyspozycje zawodowe

Termin: 15.05.2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
Adresaci: młodzież NEET
Temat/działanie: Porady indywidualne - realizacja projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Termin: 16.05.2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
Adresaci: młodzież NEET
Temat/działanie: Porady indywidualne - realizacja projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Termin: 17.05.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Wybieram szkołę, wybieram zawód

Termin: 22.05.2019
Miejsce spotkania: Centrum Rozrywki KUBATURA w Opolu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Festiwal Kariery

Termin: 23.05.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe - realizacja projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

 

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad oraz informacji indywidualnych

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w redagowaniu CV i listu motywacyjnego

Termin: 05.03.2019, 25.03.2019
Miejsce spotkania: Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe - „Określenie predyspozycji zawodowych szansą na wybór trafnego zawodu”

Termin: 15.03.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – „Moje zainteresowania perspektywą wyboru szkoły średniej”

Termin: 07.03.2019, 12.03.2019, 26.03.2019
Miejsce Spotkania: I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – zajęcia omawiające plany na przyszłość, wybory szkół wyższych oraz zajęcia z przedsiębiorczości – pierwsze kroki w założeniu działalności gospodarczej

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy; kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, zajęcia doradcze

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - realizacja projektu

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 07.05.2019
Miejsce spotkania: Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 07.05.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 07.05.2019, godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy pracownik produkcji w przemyśle baterii litowo - jonowych

Termin: 08.05.2019
Miejsce spotkania: Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 09.05.2019, godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – przy produkcji wyrobów czekoladowych

Termin: 10.05.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 13.05.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 14.05.2019
Miejsce spotkania: Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 14.05.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 14.05.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 17.05.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe zajęcia aktywizacyjne

Termin: 17.05.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.05.2019
Miejsce spotkania: Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.05.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 23.05.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – przy produkcji wyrobów czekoladowych

Termin: 28.05.2019, godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy pracownik produkcji w przemyśle baterii litowo - jonowych

 

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej.

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM. Działalność na terenie gminy i powiatu kluczborskiego

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież bezrobotna z grupy Neet
Temat/działanie: Realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS”

Termin: 08.04.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy z udziałem firmy Randstad

 

STYCZEŃ 2019

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: styczeń 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: 03.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

Termin: 08.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 10.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zawody przyszłości

Termin: 15.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 17.01.2018
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Drogi poszukiwania pracy

Termin: 18.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 22.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

Termin: 23.01.2019
Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 25.01.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież Gimnazjum dla Dorosłych
Temat/działanie: Podstawy przedsiębiorczości

Termin: 30.01.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Komunikacja interpersonalna

KWIECIEŃ 2019

Termin: kwiecień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: kwiecień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy

Termin: kwiecień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy

Termin: kwiecień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady grupowe, zajęcia doradcze, popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: kwiecień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" - realizacja II edycji projektu

Termin: 05.04.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1(sala gimnastyczna) w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości PRACA – NAUKA - KARIERA

Termin: 12.04.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda pracy

Termin: 17.04.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 24.04.2019
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

 

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: rejestracja w bazie danych PPP osób bezrobotnych, poszukujących pracy i młodzieży uczącej się.

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy.
Skierowania do pracodawców na rozmowy kwalifikacyjne oraz inne usługi pośrednika pracy z tym związane.

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Teren Gminy Brzeg
Adresaci: Szefowie Firm i Przedsiębiorstw na terenie gminy Brzeg.
Temat/działanie: Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy.
Promocja wśród Pracodawców działalności PPP w Brzegu. Współpraca w zakresie pozyskiwania i kierowania na rozmowy kwalifikacyjne młodych bezrobotnych poszukujących pracy.

Termin: 16.05.2019, godz. 10:00-12:00
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko operator maszyn oraz pracownik produkcji

 

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, pracodawcy
Temat/działanie: promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: pracodawcy
Temat/działanie: pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: informacja o ofertach pracy

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzelcach Opolskich
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, sezonowej, krótkoterminowej

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Nawiązanie nowych kontaktów, celem stałej współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy i pozyskanie nowych ofert pracy

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Powiat Głubczyce
Adresaci: Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Głubczycach

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Adresaci: młodzież
Temat/działanie: Udział w Dniach Otwartych szkoły

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach
Adresaci: młodzież
Temat/działanie: Udział w Dniach Otwartych szkoły

 

MARZEC 2019

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, pracodawcy
Temat/działanie: Promocja Punktu Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Termin: marzec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

MAJ 2019

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Popularyzacja działań OWK OHP

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: maj 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób poszukujących stałego oraz krótkoterminowego zatrudnienia

Termin: 08.05.2019 godz. 10:30
Miejsce Spotkania: PUP Namysłów, Plac Wolności 1, sala 33
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko operator maszyn/ pracownik produkcji

Termin: 14.05.2019
Miejsce spotkania: ŚHP w Namysłowie
Adresaci: młodzież OHP
Temat/działanie: Zajęcia z młodzieżą ŚHP

Termin: 14.05.2019 godz. 10:30
Miejsce Spotkania: PUP Namysłów, Plac Wolności 1, sala 33
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko monter/ka

Termin: 15.05.2019 godz. 11:00
Miejsce Spotkania: Świetlica Osiedlowa MCK ul. Dworcowa 7
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko pracownik produkcji

Termin: 28.05.2019 godz. 10:00
Miejsce Spotkania: PUP Namysłów, Plac Wolności 1, sala 33
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda Pracy na stanowisko pracownik produkcji