SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad oraz informacji indywidualnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w redagowaniu CV i listu motywacyjnego

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe – „ Moje mocne strony podstawą dobrego CV”

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania; Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy
Temat/działanie: Uczestnictwo w giełdach pracy celem wsparcia młodzieży poszukującej pracy

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy; kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, zajęcia doradcze

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - realizacja projektu

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 8.08.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 14.08.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 13.08.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy pracownik produkcji w przemyśle baterii litowo - jonowych

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej.

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM. Działalność na terenie gminy i powiatu kluczborskiego

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież bezrobotna z grupy Neet
Temat/działanie: Realizacja projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia- EFS”

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie.
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się.

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery.
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się.

Termin: 22.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery.
Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza.

Termin: 29.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery..
Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
Temat/działanie: Metody poszukiwania pracy.

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady grupowe, zajęcia doradcze, popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" - realizacja II edycji projektu

Termin: 06.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 14.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy – IFA

Termin: 21.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy – IFA

Termin: 27.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 28.08.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy – IFA

LIPIEC 2019

Termin: lipiec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: rejestracja w bazie danych PPP osób bezrobotnych, poszukujących pracy i młodzieży uczącej się.

Termin: lipiec 2019
Miejsce spotkania: Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne.
Temat/działanie: Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy.
Skierowania do pracodawców na rozmowy kwalifikacyjne oraz inne usługi pośrednika pracy z tym związane.

Termin: lipiec 2019
Miejsce spotkania: Teren Gminy Brzeg
Adresaci: Szefowie Firm i Przedsiębiorstw na terenie gminy Brzeg.
Temat/działanie: Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy.
Promocja wśród Pracodawców działalności PPP w Brzegu. Współpraca w zakresie pozyskiwania i kierowania na rozmowy kwalifikacyjne młodych bezrobotnych, poszukujących pracy.

SIERPIEŃ 2019

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Popularyzacja działań OWK OHP

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób poszukujących stałego oraz krótkoterminowego zatrudnienia

Termin: sierpień 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: Młodzież ucząca się
Temat/działanie: Organizacja krótkoterminowego zatrudnienia na okres wakacji