Harmonogramy

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: 05.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Analiza potencjału zawodowego

Termin: 07.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Analiza potencjału zawodowego

Termin: 18.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 21.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 22.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdzieszowicach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 25.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Graczach
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Analiza potencjału zawodowego

Termin: 26.11.2019
Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ozimku
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Lokalny rynek pracy, zawody przyszłości

 

 

 

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: rejestracja w bazie danych PPP osób bezrobotnych, poszukujących
pracy i młodzieży uczącej się

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ofert pracy
Skierowania do pracodawców na rozmowy kwalifikacyjne oraz inne usługi
pośrednika pracy z tym związane

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Teren Gminy Brzeg
Adresaci: Szefowie Firm i Przedsiębiorstw na terenie gminy Brzeg
Temat/działanie: Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy
Promocja wśród Pracodawców działalności PPP w Brzegu. Współpraca w zakresie pozyskiwania i kierowania na rozmowy kwalifikacyjne młodych bezrobotnych poszukujących pracy

Termin: 07.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Sukiennice 2/3
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda pracy z Agencją Pracy Tymczasowej Adecco

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Popularyzacja działań OWK OHP

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Rejestracja osób poszukujących stałego oraz krótkoterminowego zatrudnienia

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie
Adresaci: Uczestnicy OHP
Temat/działanie: Udzielanie porad oraz informacji indywidualnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie
Adresaci: uczestnicy OHP
Temat/działanie: Prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w redagowaniu CV i listu motywacyjnego

Termin: 05.11.2019
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kim chcę być w przyszłości ?

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Pośrednictwo Pracy w kraju i zagranicą poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy; kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, zajęcia doradcze

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - realizacja projektu

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: 12.11.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 12.11.2019
Miejsce: Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 13.11.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 13.11.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 18.11.2019
Miejsce: Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 18.11.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 18.11.2019
Miejsce: Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 19.11.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 19.11.2019
Miejsce: Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 20.11.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 20.11.2019
Miejsce : Hufiec Pracy w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 25.11.2019
Miejsce : Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 25.11.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

Termin: 26.11.2019 godzina 10.00
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Giełda pracy – pracownik magazynowy

Termin: 26.11.2019
Miejsce: Diecezjalna Szkoła Podstawowa
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Grupowe poradnictwo zawodowe

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna w tym uczestnicy HP w Byczynie
Temat/działanie: Pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
Adresaci: młodzież ucząca się i bezrobotna
Temat/działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM. Działalność na terenie gminy i powiatu kluczborskiego

Termin: 15.11.2019
Miejsce spotkania: ZS Byczyna HP
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla uczestników HP

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Udzielanie porad indywidualnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, rejestracja osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się

Termin: 08.11.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej Olesno
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

Termin: 13.11.2019
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Olesno
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód

Termin: 14.11.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej Olesno
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

Termin: 15.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery Olesno
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zajęcia zawodoznawcze

Termin: 19.11.2019
Miejsce spotkania: ZSZ Olesno
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód

Termin: 26.11.2019
Miejsce spotkania: Wycieczka zawodoznawcza do Opola
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat/działanie: Zajęcia zawodoznawcze

Termin: 28.11.2019
Miejsce spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej Olesno
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat/działanie: Młodzież aktywna i przedsiębiorcza

LISTOPAD 2019

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady indywidualne, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Kierowanie do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne, młodzież ucząca się
Temat/działanie: Porady grupowe, zajęcia doradcze, popularyzacja OWK OHP i CEiPM

Termin: listopad 2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
Adresaci: młodzież NEET - osoby niepracujące, nieuczące się i nieuczestniczące w szkoleniach
Temat/działanie: "Gwarancje dla Młodzieży" - "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" - realizacja II edycji projektu

Termin: 05.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy

Termin: 12.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy

Termin: 19.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy

Termin: 26.11.2019
Miejsce spotkania: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku, godz. 11.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby bezrobotne
Temat/działanie: Giełda Pracy

Termin: 28.11.2019
Miejsce spotkania: Muzeum Ziemi Prudnickiej
Adresaci: uczestnicy HP Głubczyce
Temat/działanie: Warsztaty zawodoznawczo - kulinarne