Ogólne informacje
Hufiec Pracy w Byczynie jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

Dane teleadresowe
Hufiec Pracy 8-2 w Byczynie
ul. Borkowska 3
46-220 Byczyna
tel: 669 230 015
e-mail:

Oferta edukacyjna
Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:
• Szkoła Podstawowa - klasa VII i VIII
• Szkoła Branżowa

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj w zakładce: Rekrutacja

KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BYCZYNA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BYCZYNA.docx

.