Dane teleadresowe:

ul. Borkowska 3
46-220 Byczyna

tel. 669 230 015

e-mail:

 

Komendant Hufca Pracy 

Alicja Bochyńska

 

 

 

Ogólne informacje
Hufiec Pracy w Byczynie jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

 

 

 

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

  • Szkoła Podstawowa - klasa VII i VIII
  • Szkoła Branżowa

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.