Informacje o hufcu 

Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu– jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

Dane teleadresowe

 47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Mostowa 7

tel. 77 / 481 37 06

e-mail:

 

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

  • Gimnazjum dla Dorosłych – klasa III (wymagana pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: fryzjer, sprzedawca, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektryk, , monter budowlany i monter urządzeń sanitarnych mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fotograf.
  • Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy – klasa VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: fryzjer, sprzedawca, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektryk, , monter budowlany i monter urządzeń sanitarnych mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fotograf.
  • Szkoła Branżowa I-go Stopnia- klasa I i II. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: operator obrabiarek skrawających CNC, .
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa III. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach:

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach  uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

.