Informacje o hufcu 

Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu– jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat.

Dane teleadresowe

 47-223 Kędzierzyn-Koźle

ul. Mostowa 7

tel. 77/ 481 37 06

      77/ 403 68 21

e-mail:

 

Oferta edukacyjna

Hufiec Pracy w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia podstawowego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

  • Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy – klasa VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: fryzjer, sprzedawca, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektryk, , monter budowlany i monter urządzeń sanitarnych, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fotograf. ( PSP 3 ul. Mościckiego 14, 47-223 K-Koźle )
  • Szkoła Branżowa I-go Stopnia- klasa I,  II, III - Przygotowanie do zawodu odbywa się w formie nauki w następujących zawodach: operator obrabiarek skrawających CNC, elektryk, kucharz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, fotograf, monter budowlany, monter urządzeń sanitarnych, ślusarz, cukiernik, stolarz, piekarz, wędliniarz. ( ZS nr 1 ul. Skarbowa 2, 47-200 K-Koźle oraz ZSTiO ul. Mostowa 7, 47-223 K-Koźle)

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach  uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_dorosłych-_-Kędzierzyn-Koźle.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_Kędzierzyn-Koźle.docx