Młodzieżowe Biura Pracy są jednostkami działającymi w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Opolska Wojewódzka Komenda OHP, zajmują się:

pośrednictwem pracy w kraju i za granicą:

- pozyskują oferty zatrudnienia sezonowego i długoterminowego;
- prowadzą rekrutację pracowników;
- negocjują z pracodawcami warunki pracy i wynagrodzenia.

poradnictwem zawodowym:

- pomagają sporządzić dokumenty aplikacyjne;
- pomagają w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

POMAGAMY:

- Sporządzić dokumenty aplikacyjne;
- Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą;
- Znaleźć pracę adekwatną do posiadanych kwalifikacji;
- Znaleźć pracownika.

ORGANIZUJEMY:

- Rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy;
- Zatrudnienie krótkoterminowe w formie sezonowych hufców pracy;
- Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy.

ZAPEWNIAMY:

- Profesjonalną obsługę w zakresie pośrednictwa pracy;
- Sprawdzone oferty pracy.

MBP i jego filie poszukują i gromadzą oferty pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego. Posiadają kilku tysięczną bazę osób poszukujących pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

- właściwego doboru pracowników;
- wymiany informacji o wolnych miejscach pracy i osobach poszukujących pracy;
- szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

PRACODAWCOM OFERUJEMY:

- znalezienie profesjonalnego pracownika;
- bezpłatne zamieszczanie ofert pracy na stronie internetowej OHP oraz w lokalnych mediach;
- bezpłatne szkolenia zawodowe dla pracowników;
- preferencyjne cenowo kursy zawodowe.