Młodzieżowe Biura Pracy są jednostkami działającymi w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Opolska Wojewódzka Komenda OHP, zajmują się:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu (CEiPM) to jednostka organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy realizująca działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Jesteśmy państwową instytucją rynku pracy, której szczególnym podmiotem działań są dwie grupy młodzieży: Pierwsza - to młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, niedostosowana społecznie, potrzebująca opieki oraz zdobycia wykształcenia i zawodu. Druga - wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi - zagrożona bezrobociem, aktywnie poszukująca pracy, korzystająca z poradnictwa i informacji zawodowej OHP.