Informacje o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej OWK w zakładce Zamówienia publiczne.