Dokumenty i pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. pdf

2. Wykaz zawodów objętych refundacją. pdf

3. Wniosek o zawarcie umowy o refundację  pdf

3a. Wniosek o zawarcie umowy o refundację (doc.).

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. pdf

5. Oświadczenie o pomocy de minimis. pdf

6. Wniosek o dokonanie refundacji (umowy zawarte do dnia 30.06.2014 r.) "tzw. stare umowy" pdf

7. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (umowy zawarte od dnia 01.07.2014 r. - PDF)  "umowy de minimis" pdf

7a. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (umowy zawarte od dnia 01.07.2014 r. - doc.) "umowy de minimis"