Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do składania ofert na "Rozbiórka śmietnika i budynku magazynowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 41"

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do składania ofert na "Zakup z dostawą niszczarek" dla Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy - szt.4.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na "Zakup z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 Nashuatec IM 2702 lub o równoważnych parametrach dla Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie - szt. 2

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na "Wykonanie ogrodzenia internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie ul. Budowlanych 3"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na "Dostawę wraz z montażem drzwi wnękowych do kabin w internacie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie - szt. 10)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na "Wymianę pokryć podłogowych w HP w Nysie"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Wymiana pokryć podłogowych w HP w Nysie”.

 

aktualizacja:

2019.09.13 - dodano załącznik "Unieważnienie postępowania"

„Docieplenie ścian stołówki internatu” w Oleśnie ul. Budowlanych 3

Film obrzujący istniejący węzeł:

 

Aktualizacja:

2019.08.09 - dodano załącznik "wybór oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenia dla 45 litewskich uczestników warsztatów kulinarno-medialnych pn. "Jedność w różnorodności – medialnie, kulinarnie, europejsko!”

 

Aktualizacja:

2019.08.07: dodano załącznik "Protokół z wyboru ofert - ubezpieczenie.pdf"