Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na zabudowę zabezpieczenia przedlicznikowego i wyłącznika przeciwpożarowego w Nysie ul. Słowiańska 15.

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. "Remont pomieszczeń łazienek w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3".

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. "Remont ogrodzenia w HP w Nysie".

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na zabudowę zabezpieczenia przedlicznikowego i wyłącznika przeciwpożarowego w Nysie ul. Słowiańska 15.

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

. Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz dostawę kalendarzy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych pn.  „Wymiana oświetlenia z częściową wymianą instalacji elektrycznej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostarczenie wyprawki edukacyjnej dla 10 uczestników projektu "Stawiam na przyszłość".

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprosza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn: „Remont instalacji wody użytkowej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostarczenie wyprawki edukacyjnej dla 10 uczestników projektu "Stawiam na przyszłość".