Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 10 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 21.08.2018 r. - w załącznikach dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 24 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 21.08.2018 r. - w załącznikach dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 24 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 21.08.2018 r.: w załącznikach dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 12 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń" (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 21.08.2018 - dodano załącznik "Unieważnienie postępowania.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Citroen C5 tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Citroen C5 tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników projektu wymiany młodzieży: "Litewsko - polski obóz turystyczno - rekreacyjno - sportowy w mieście Alytus na Litwie"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie dla uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 12 uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową (wycieczki edukacyjne) dla uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)