Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Citroen C5 tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników projektu wymiany młodzieży: "Litewsko - polski obóz turystyczno - rekreacyjno - sportowy w mieście Alytus na Litwie"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie dla uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 12 uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową (wycieczki edukacyjne) dla uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: "Smacznie, zdrowo, na sportowo!" (Projekt P-11/T)

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę sprzątania i utrzymania czystości w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert  na usługę szkoleniową w zakresie przeprowadzania zajęć na kursie kierownika wypoczynku oraz na kursie na wychowawcę wypoczynku

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania oferta na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych".