Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Remont instalacji hydrantowej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbiórka ogrodzenia w Nysie ul. Słowiańska 15”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych na: „Remont balkonów w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: "Remont pokryć podłogowych w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: "Remont pomieszczeń łazienek z wymianą pionów w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 24 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 26.08.2018: W załączniku dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 10 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 26.08.2018: W załączniku dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 24 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 26.08.2018: W załączniku dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Citroen C5 tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

Załącznik zawiera:

  • Ogłoszenie przetargu
  • Druk oferty
  • Wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu
  • Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 10 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 21.08.2018 r. - w załącznikach dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"