Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda OHP ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych z podziałem na 2 pakiety.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na zabudowę zabezpieczenia przedlicznikowego i wyłącznika przeciwpożarowego w Nysie ul. Słowiańska 15.

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. "Remont pomieszczeń łazienek w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3".

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. "Remont ogrodzenia w HP w Nysie".

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na zabudowę zabezpieczenia przedlicznikowego i wyłącznika przeciwpożarowego w Nysie ul. Słowiańska 15.

Proszę o dołączenie do oferty podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

. Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz dostawę kalendarzy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych pn.  „Wymiana oświetlenia z częściową wymianą instalacji elektrycznej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostarczenie wyprawki edukacyjnej dla 10 uczestników projektu "Stawiam na przyszłość".