Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprosza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn: „Remont instalacji wody użytkowej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostarczenie wyprawki edukacyjnej dla 10 uczestników projektu "Stawiam na przyszłość".

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na dostarczenie wyprawki edukacyjnej dla 10 uczestników projektu "Stawiam na przyszłość".

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Remont instalacji hydrantowej w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbiórka ogrodzenia w Nysie ul. Słowiańska 15”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert na wykonanie prac remontowych na: „Remont balkonów w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: "Remont pokryć podłogowych w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: "Remont pomieszczeń łazienek z wymianą pionów w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 24 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 26.08.2018: W załączniku dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na usługę transportową dla 10 uczestników polsko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” (UKR2018W0118).

 

Aktualizacja z dnia 26.08.2018: W załączniku dodano plik "Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"