Zapytania ofertowe

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na "Wymianę pokryć podłogowych w HP w Nysie"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn. „Wymiana pokryć podłogowych w HP w Nysie”.

 

aktualizacja:

2019.09.13 - dodano załącznik "Unieważnienie postępowania"

„Docieplenie ścian stołówki internatu” w Oleśnie ul. Budowlanych 3

Film obrzujący istniejący węzeł:

 

Aktualizacja:

2019.08.09 - dodano załącznik "wybór oferty.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na ubezpieczenia dla 45 litewskich uczestników warsztatów kulinarno-medialnych pn. "Jedność w różnorodności – medialnie, kulinarnie, europejsko!”

 

Aktualizacja:

2019.08.07: dodano załącznik "Protokół z wyboru ofert - ubezpieczenie.pdf"

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na realizację usługi transportowej (wycieczki edukacyjne) dla 45 litewskich uczestników warsztatów kulinarno-medialnych pn. "Jedność w różnorodności – medialnie, kulinarnie, europejsko!”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: „Rozbiórka balkonów wraz z montażem balustrad w internacie w Oleśnie ul. Budowlanych 3”

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na realizację usługi transportowej (przewóz osób) dla 22 litewskich uczestników warsztatów kulinarno-medialnych pn. "Jedność w różnorodności – medialnie, kulinarnie, europejsko!”

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW i OC dla 12 uczestników polsko-litewskich warsztatów artystycznych (grupa polska), realizowanych w ramach projektu PLF/2019/F1/W/0067.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na na ubezpieczenie NNW oraz OC dla 37 uczestników polsko - niemiecko - ukraińskiego spotkania młodzieży: „Międzykulturowa ławka- polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze” (projekt nr 50194-19) , realizowanego w ramach PNWM.