W przybliżeniu 100 lat temu w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła - człowiek, który został świętym i na zawsze odmienił losy niejednego człowieka. 16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został pierwszym papieżem - Polakiem a jednocześnie pielgrzymem, który „40-krotnie okrążył Ziemię”, by móc dotrzeć do różnych części świata i spotkać się z ludźmi.

Jan Paweł II przeszedł do historii jako pierwszy papież, który osobno spotykał się z ludźmi młodymi, a spotkania te były stałym punktem programu papieskich pielgrzymek, co przyczyniło się do powstania idei Światowych Dni Młodzieży będących znakiem rozpoznawczym jego pontyfikatu. Papież garnął się do młodych, bo sam czuł się cały czas młody duchem , a przesłania, które do nich kierował, dawały siłę i pociągały do działania. Z tego też powodu, dla wielu z nich stał się wzorem do naśladowania i wiarygodnym autorytetem żyjącym w zgodzie z głoszonymi przez siebie zasadami. W 2011 roku błogosławiony wówczas Jan Paweł II został patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W obecnym roku minęła już XV rocznica śmierci papieża – Polaka a upływający czas sprawia, że dla pokolenia współczesnej młodzieży trafiającej do hufca, jest on często jedynie postacią sprzed lat. Naszym zadaniem, jako wychowawców, jest pielęgnować pamięć o św. Janie Pawle II i opowiadać o Nim z dumą kolejnym pokoleniom. Z tego też powodu w Hufcu Pracy w Opolu, powstała wystawa i gazetka upamiętniająca rok papieski oraz setną rocznicę urodzin. Czas pandemii sprawił, że wszelkie uroczystości z tym związane miały jedynie wymiar symboliczny bez udziału młodzieży. Dziś nasz papież z pewnością, jak u progu swego pontyfikatu wypowiedziałby do nas słowa „Nie lękajcie się”. Czynienie dobra to wielka nauka Jana Pawła II. Starajmy się ją w obecnych czasach jak najpiękniej pielęgnować.

Joanna Lachowicz

 

20200519 123520

 

20200519 123707